Přihláška s dotazníkem

pro účastnice semináře Hormonální jógové terapie dle Dinah Rodriguéz

Zdravotní stav - Jestliže je odpověď kladná, označte [ Ano ]

Symptomy - Zhodnoťte intenzitu od 0, 1, 2, do 3.

Tímto dávám souhlas s používáním mých osobních dat z tohoto dotazníku pouze pro potřebu Hormonální
jógové terapie.

Data jsou důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě.

Tento dotazník byl vytvořen autorkou
Hormonální jógové terapie Dinah Rodriguéz.

Dále potvrzuji, že jsem obdržela všechny relevantní informace k průběhu semináře a mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Potvrzuji, že se víkendového semináře Hormonální jógové terapie účastním na vlastní riziko.

Údaje pro platbu a platební podmínky :

FIO Banka

Číslo účtu : 2600687511 / 2010

Jako variabilní symbol uvádějte : datum konání semináře ve tvaru DDMMRRRR ( např. 7.11.2014 = 07112014 ) , abychom věděli na jaký seminář podáváte přihlášku.

Do zprávy pro příjemce uvádějte vaše příjmení , jinak nebude Vaše platba identifikována.

Cena kurzu je stanovena ve výši 2 500,00 Kč.

Záloha je stanovena ve výši 1 000,00 Kč a je splatná do 5 dnů od odeslání přihlášky. Záloha se
započítává do ceny kurzu.

Doplatek kurzu ve výši 1 500,00 Kč je splatný nejpozději do 14 dnů před zahájením 1. dne kurzu.
Např. Termín konání kurzu 7.-8.11.2014, doplatek splatný ( má být připsán na účet příjemce )
ke dni 23.10.2014.

V případě přihlášení na kurz méně než 14 kalendářních dnů před zahájením 1. dne kurzu se hradí přímo cena kurzu tj. 2 500,00 Kč.

Storno podmínky :
Potvrzená přihláška na příslušný kurz je oboustranně závazná a její zrušení podléhá obecným pravidlům stornovacích poplatků.

Pakliže se kurzu nemůžete zúčastnit, jste povinni se z kurzu písemně odhlásit a uvolnit místo
dalším zájemcům. V případě, že se písemně z kurzu neodhlásíte a kurzu se nezúčastníte, budou Vám taktéž účtovány stornovací poplatky. V případě, že nebude uhrazen doplatek ceny kurzu a současně se kurzu nezúčastníte, záloha celá propadá.

Stornovací poplatky :

Storno účasti minimálně 1 měsíc před termínem konání kurzu – stornopoplatek 10% ceny.

Storno účasti minimálně 14 dní před termínem konání kurzu – stornopoplatek 50% ceny.

Storno účasti méně než 1 týden před termínem konání kurzu – stornopoplatek 100% ceny.

Stornopoplatkům se můžete vyhnout v případě, že za sebe najdete náhradníka, který se kurzu zúčastní.

Účastník svým souhlasem stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými podmínkami účasti na
kurzu.